Default Header Image

Direcții de cercetare Laborator de chirurgie cardiotoracică

  • chirurgia cardiovasculară
  • asigurarea asistenţei chirurgicale la un nivel modern conform cerinţelor europene
  • evaluarea eficienţei homogrefelor decelularizate în cadrul unui studiu clinic multicentric european
  • intervenţii chirurgicale cu implantarea valvelor cardiace decelularizate