Default Header Image

Proiecte Laboratorul de chirurgie cardio-toracică

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1. Studiu clinic european de aplicare a valvelor cardiace regenerative

Internaţional

Programul

Cadru 7

Comisia Europeană

Studiu clinic de cercetare

 2012-2015